Przejdź do treści

UWAGA SMOG!

2021-02-10

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 10.02.2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, który obejmuje obszar województwa mazowieckiego.

Smog powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne.

Prognozowane przekroczenie obejmuje obejmuje min. cały powiat piaseczyński.

Apelujemy:

- Zrezygnuj ze spacerów,

- Jeśli możesz, zostań w domu,

- Ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży,

- Obowiązuje zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

Więcej informacji: tutaj