Przejdź do treści

Ułatwienia w PSZOK

2021-01-12
Ze względu na pandemię coronavirusa Gmina Tarczyn wprowadza ułatwienie dotyczące oddawania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Tarczynie przy ul. Kazimierza Dobrowolskiego 22
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarczyn,
Przed oddaniem odpadów komunalnych do PSZOK oprócz tradycyjnego sposobu złożenia wniosku i uzyskania potwierdzenia przekazania odpadów do PSZOK istnieje również możliwość pobrania wniosku ze strony: https://www.bip.tarczyn.pl oraz przesłanie wypełnionego i podpisanego na adres: odpadykomunalne@tarczyn.pl
Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku potwierdzenie w wersji elektronicznej zostanie przesłane mailem zwrotnym na adres wnioskodawcy.
Wydrukowaną wersję potwierdzenia, ewentualnie jego wersję elektroniczną należy okazać pracownikowi PSZOK.
Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 48/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 09 czerwca 2020r.
Regulamin dostępny na stronie: www.bip.tarczyn.pl