Przejdź do treści

Powszechny Spis rolny – pomoc w samospisie.

2020-11-17

Powszechny Spis Rolny trwa do 30-go listopada i jest obowiązkiem, z którego każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się wywiązać!

Najlepszą metodą jest wypełnienie ankiety na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

By ułatwić rolnikom z terenu gminy Tarczyn dokonanie samospisu niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Urząd Gminy w Tarczynie udostępnia dodatkową linię telefoniczną dostępną w godzinach 11:00 – 16:00:

(22) 715 79 31

Przed rozpoczęciem rozmowy prosimy o przygotowanie niezbędnych informacji tj.:
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;
– zwierzęta gospodarskie;
– nawożenie;
– ochrona roślin;
– budynki gospodarskie;
– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
– działalność gospodarcza;
– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
– aktywność ekonomiczna;
- chów i hodowla ryb.