Przejdź do treści

Absolutorium dla Burmistrza Tarczyna

2020-06-29

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdaniami burmistrza i skarbnika Gminy Elwiry Młoźniak, udzielili Barbarze Galicz absolutorium.

Burmistrz zwróciła uwagę na poszczególne obszary, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Podczas sesji Rady Gminy radni zapoznali się także z raportem o stanie gminy za rok 2019. Z okazji Dnia Samorządowca i Dnia Sołtysa, Burmistrz Tarczyna wręczyła sołtysom i radnym listy z podziękowaniami oraz drobne upominki.

nullnullnullnullnullnullnull