Przejdź do treści

Nowoczesny sprzęt multimedialny dla Gminy Tarczyn w ramach programu #zdalnaszkoła+

2020-06-24

Dwadzieścia sztuk nowoczesnego sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych przekazała 23 czerwca Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz tarczyńskim podstawówkom. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym Gmina Tarczyn pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Nowoczesny sprzęt komputerowy trafi do rodzin, które najbardziej go potrzebują. Wg. wskazań grantodawcy są to ubogie rodziny z minimum trojgiem dzieci. Ich wyłonienie poprzedziły szczegółowe konsultacje, które doprowadziły do dokładnego określenia potrzeb uczniów.

Sprzęt multimedialny trafił do czterech szkół na terenie Gminy Tarczyn. Do Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie trafiło 9 laptopów, do Szkoły Podstawowej w Pracach Małych - 3 laptopy, Szkoła Podstawowa w Suchostrudze otrzymała 3laptopy, natomiast Szkoła Podstawowa im. W. Górskiego w Pamiątce – 5 komputerów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.