Przejdź do treści

Aktualizacja: Projekt MPZP dla części obrębu Tarczyn, rejon ul. Bronisława Reszki i ul. Pocztowej

2020-05-12

AKTUALIZACJA: 12.05.2020 r.

KOMUNIKAT o nieważności wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obrębu Tarczyn, rejon ul. Bronisława Reszki i ul. Pocztowej07.05.2020 r.

Gmina Tarczyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

- projektu Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tarczyn, rejon ul. Bronisława Reszki i ul. Pocztowej,

- Załącznik nr 1 do projektu Uchwały,

- Prognoza oddziaływania na środowisko.24.04.2020 r.

Gmina Tarczyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu Tarczyn, rejon ul. Bronisława Reszki i ul. Pocztowej.

Tekst ogłoszenia dostępny tutaj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych