Przejdź do treści

KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. linii kolejowych i drogowych przebiegających przez gminę Tarczyn

2020-02-20

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, Burmistrz Tarczyna powołała Zespół roboczy ds. opracowania analizy i opinii dotyczących projektu ww. inwestycji przebiegających przez teren Gminy Tarczyn. Gminny Zespół roboczy będzie się składał z przedstawicieli władz gminy oraz specjalistów poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Ponadto, w związku z planowanymi inwestycjami w poniedziałek 24 lutego 2020r. o godz. 18:00 w Sali nr 106 GOK w Tarczynie przy ul. J. Stępkowskiego 17  odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI Rady Miejskiej w Tarczynie oraz w czwartek 27 lutego 2020 r o godz. 18:30 w Zespole Szkół przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie zostaną zorganizowane KONSULTACJE SPOŁECZNE z mieszkańcami naszej wspólnoty. Konsultacje dotyczyć będą projektowanego dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), do którego jednym z załączników jest „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących”. Jak zapewnia CPK ”materiał ten będzie podstawą przeprowadzenia konsultacji na wczesnym etapie planowania inwestycji, co umożliwi uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag w dalszych pracach przygotowawczych i ograniczy ryzyko wprowadzania znacznych zmian w zaawansowanym stadium tych działań”. Konkretyzacja ostatecznych zamierzeń inwestora będzie miała miejsce po wydaniu dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia. Gminny Zespół Roboczy przeanalizuje proponowane przebiegi korytarzy i opracuje stanowisko Gminy Tarczyn. Na jego podstawie Gmina Tarczyn planuje złożyć uwagi do dokumentu.

Opracowując stanowisko Zespół Roboczy weźmie pod uwagę opinie mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy mieszkańców do wyrażania swojego zdania w konsultacjach. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie poprzez stronę www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Na stronie CPK można także zapoznać się z projektem dokumentu, oraz z wariantami przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących.