Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla działki nr ew. 19/1, obręb Many

2019-11-08

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 19/1, obręb Many.

tekst ogłoszenia dostępny tutaj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 19/1 obręb Many dostępny tutaj

Projekt prognozy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr ew. 19/1 obręb Many dostępny tutaj