Przejdź do treści

Program Współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi.

2019-10-08

W dniach 09. - 25. października br. zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Zachęcamy wszystkich przedstawicieli podmiotów do udziału w konsultacjach i wyrażenia opinii oraz złożenia uwag.

Organizacjami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Tarczyn.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie BIP.