Przejdź do treści

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej z ul. 3. Maja.

2019-09-05

Wieloletnie starania Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz, szereg przeprowadzonych spotkań oraz przygotowanie dogłębnej analizy potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 876 z drogą powiatową ul. Grójecką w m. Tarczyn przyniosły efekt w postaci przychylnej decyzji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przystąpił on do przygotowania procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji dla wnioskowanej inwestycji.

Przypomnijmy, że na tym skrzyżowaniu często dochodzi do kolizji i wypadków. Inwestycja w postaci ronda jest nierealna ze względu na koszt oraz usytuowanie terenu. Sygnalizacja świetlna będzie optymalnym rozwiązaniem dla tego skrzyżowania oraz w zdecydowany sposób wpłynie na bezpieczeństwo w tym miejscu.