Przejdź do treści

Zawyją syreny alarmowe.

2019-07-29

Zgodnie z zarządzeniem nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 na terenie Tarczyna zostaną włączone syreny alarmowe. Sygnał akustyczny będzie wyemitowany w formie ciągłego, trwającego jedną minutę dźwięku. Nie należy wtedy podejmowac żadnych działań.