Przejdź do treści

INFORMACJA w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-04-01

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) prawo zgłaszania do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych znajduje na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/ Na podstawie § 8b powołanej ustawy Komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej W związku z licznymi pytaniami ze strony wyborców informujemy, że Krajowe Biuro Wyborcze nie udziela patronatu stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze zaleca ostrożność w udostępnianiu danych osobowych nieznanym podmiotom i przypomina: wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy. Należy pamiętać, że kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. Państwowa Komisja Wyborcza - Strona główna Krajowe Biuro Wyborcze - Państwowa Komisja Wyborcza. pkw.gov.pl