Przejdź do treści

Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych - informacje

2019-01-29

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarczyn na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do: publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Informujemy, iż rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarczynie na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w dniach 1 – 15 marca 2019 r.
Nabór dzieci do Przedszkola przebiegać będzie w oparciu o analizę wypełnionych i złożonych w Przedszkolu wniosków oraz oświadczeń rodziców potwierdzających spełnienie określonych kryteriów. Wzory dokumentów (wniosek, oświadczenia) będą do pobrania od 1 marca b.r. w Przedszkolu w Tarczynie lub na stronie www.przedszkoletarczyn.pl w zakładce Rekrutacja. UWAGA! Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola (urodzonych w latach 2015 i 2014) zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego, zobowiązani będą w dniach 22 – 28 lutego złożyć deklarację o zamiarze kontynuacji wychowania przedszkolnego (do pobrania u nauczyciela w oddziale).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała NR XXXV/294/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXXV/295/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn