Przejdź do treści

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarczynie

2018-02-26

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, iż rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarczynie na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie w dniach 1 – 14 marca 2018r.

Nabór dzieci do Przedszkola przebiegać będzie w oparciu o analizę wypełnionych i złożonych w Przedszkolu wniosków oraz oświadczeń rodziców potwierdzających spełnianie określonych kryteriów.

Wzory dokumentów (wniosek, oświadczenia) będą do pobrania od dnia 1 marca b.r.
w Przedszkolu w Tarczynie lub na stronie www.przedszkoletarczyn.pl

UWAGA! Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola (urodzonych w latach 2014 i 2013, zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego, zobowiązani będą w dniach 21 – 28 lutego złożyć deklarację o zamiarze kontynuacji wychowania przedszkolnego   (do pobrania u nauczyciela w oddziale).