Przejdź do treści

Projekt "Ja w internecie" - bezpłatne szkolenia komputerowe!

2019-01-28

Szanowni Państwo,

Gmina Tarczyn organizuje cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zorganizowane zostaną atrakcyjne szkolenia tematyczne z zakresu:
a) Rodzic w Internecie
b) Mój biznes w sieci
c) Moje finanse i transakcje w sieci
d) Działam w sieciach społecznościowych
e) Tworzę własną stronę internetową (blog)
f) Rolnik w sieci
g) Kultura w sieci

Szczegółowy opis szkoleń: Kliknij tutaj

Planowany termin realizacji szkoleń: luty 2019 - czerwiec 2019

Miejsce szkoleń: teren gminy Tarczyn

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby powyżej 25. roku życia z terenu województwa mazowieckiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering oraz materiały edukacyjne.

Nabór uczestników szkoleń będzie odbywać się w trybie otwartym i ciągłym, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Tarczynie (ul. J. Stępkowskiego 17 (pok.107 lub 108) lub przesłać skan formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem na adres: jawinternecie@tarczyn.pl dostępnym TUTAJ.

Regulamin rekrutacyjny dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 715 79 76 lub 784 522 801

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym