Przejdź do treści

Wiadomości Tarczyńskie

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 17, tel. (22) 715-79-62

Redaktor techniczy: Alfred Kohn

Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam i listów.

UWAGA! Poniższe wydania gazety zamieszczone są w formacie PDF (pobierz format PDF) .

2020r.

Wiadomości Tarczyńskie - nr 01.2020 - Kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie - nr 02.2020 - Kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie - nr 03.2020 - Kliknij i czytaj

2019r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 1.2019 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 2.2019 - Kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 3.2019 - Kliknij i czytaj

2018r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-3.2018 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny- kliknij i zobacz

2017r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 4-12.2017 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-3.2017 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz

2016r. 

Wiadomości Tarczyńskie nr 4-12.2016 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-3.2016 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz

2015r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 11-12.2015 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 9-10.2015 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 5-8.2015 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 3-4.2015 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-2.2015 - kliknij i czytaj (życzenia) 

2014r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 12.2014 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 10-11.2014 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 7-9.2014 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 5-6.2014 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-4.2014 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz

2013r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 10-12.2013 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 7-9.2013 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 4-6.2013 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 2-3.2013 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 1.2013 - kliknij i czytaj

Dodatek oświatowy - kliknij i zobacz 

2012r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 9-12.2012 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8.2012 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz 

Wiadomości Tarczyńskie nr 3-6.2012 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-2.2012 - kliknij i czytaj

2011r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 10-11-12.2011 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 8-9.2011 - kliknij i czytaj 

Wiadomości Tarczyńskie nr 5-7.2011 - kliknij i czytaj

Dodatek ogłoszeniowy - kliknij i czytaj 

Wiadomości Tarczyńskie nr 2-3-4.2011 - kliknij i zobacz 

Wiadomości Tarczyńskie nr 01.2011 - kliknij i czytaj

2010r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 11-12.2010 - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 10.2010 - kliknij i czytaj 

Wiadomości Tarczyńskie nr 9.2010 - kliknij i czytaj

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz 

Dodatek ogłoszeniowy - kliknij i czytaj

Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8.2010 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 4-5-6.2010 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 2-3.2010 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 1.2010 - kliknij i zobacz

Dodatek inwestycyjny - kliknij i zobacz

2009r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 12.2009 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 9-10-11.2009 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 5-6.2009 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 1-2.2009 - kliknij i zobacz

Dodatek samorządowy (inwestycje) - kliknij i zobacz

2008r.

Wiadomości Tarczyńskie nr 11-12.2008 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 10.2008 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 9.2008 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 7-8.2008 - kliknij i zobacz

Dodatek sportowy 7-8.2008 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 6.2008 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 4-5.2008 - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 2-3.2008 - kliknij i zobacz

Dodatek samorządowy (inwestycje) - kliknij i zobacz

Wiadomości Tarczyńskie nr 1.2008 - kliknij i zobacz