Przejdź do treści

Zdrowie

Ogłoszenia i komunikaty w związku z epidemią koronawirusa

Maseczki dla każdego mieszkańca!

Urząd Miejski w trybie pracy zdalnej

Gmina Tarczyn zapewnia transport do punktu szczepień.

Szczepienia przeciw Covid 19 na terenie Gminy Tarczyn

Szczepienia przeciw Covid 19 na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Wspierajmy się w epidemii.

31.10 - 02.11 Cmentarze zamknięte

Cała Polska w czerwonej strefie.

WAŻNE! Zmiany w obsłudze interesantów w związku z koronaworusem.

Punkt pobrań badań w kierunku sars-cov-2

Sołectwo Stefanówka rozpoczęło szycie maseczek

Targowisko 25 kwietnia

Komunikat Szpitala Św. Anny w Piaseczenie - zakończenie kwarantanny

Skrzynka pocztowa Urzędu Miejskiego

Targowisko 18 kwietnia

Przypomnienie - maseczki

Kursy autobusowe Tarczyn-Piaseczno-Tarczyn

Komunikat Kolei Mazowieckich

DYSTRYBUCJA MASECZEK OCHRONNYCH

Targowisko 11 kwietnia

Nieodpłatna pomoc prawna

Targowisko 04 kwietnia

Komunikat Burmistrza Tarczyna

Obsługa wniosków do CEIDG

Zmiana trybu pracy SP ZOZ

Pomoc dla dzieci

Premier wprowadza nowe ograniczenia

Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG

Syreny alarmowe

Nowe zasady bezpieczeństwa - komunikat 24.03.2020

Urząd Miejski w Tarczynie - zamknięty do odwołania

Ogłoszenie nt działalności Targowiska Miejskiego w Tarczynie w dniu 28 marca

Ogłoszenie - czasowe zamknięcie PSZOK

Komunikat ze Szpitala Św. Anny w Piasecznie

Komunikat dla firm zajmujących się odbiorem odpadów

Komunikat dla ciężarnych pacjentek Szpitala Św. Anny w Piasecznie

Komunikat dotyczący opieki GOPS

Wsparcie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Komunikat - Szpital Św. Anny w Piasecznie - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Ogłoszenie nt. działalności Targowiska Miejskiego w Tarczynie w dn. 21 marca 2020

Infolinia z informacjami dot. koronawirusa

Zmiana zasad i godzin pracy w Tarczyńskim Centrum Medycznym

Ogłoszenie zachęcające do ograniczenia wizyt w urzędzie skarbowym

Ogłoszenie dot. zawieszenia bezpośredniego udzielania bezpłatnych porad prawnych

Ogłoszenie dot. zamknięcia obiektów sportowych na terenie Gminy Tarczyn

Ogłoszenie rozporządzenia dot. zamknięcia żłobków i przedszkoli

Ogłoszenie dot. ograniczenia wizyt w Urzędzie Miejskim w Tarczynie


Tarczyńskie Centrum Medyczne - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

ul.Warszawska 42
05-555 Tarczyn
tel.(022) 727 70 63
http://www.zoztarczyn.pl/

Rejestracja w godz.: 7:00-18:00.

W tym nowoczesnym obiekcie (w którym zlokalizowana jest też apteka), o powierzchni równej niemal 2.000 m², znajduje się blisko 50 gabinetów specjalistycznych, w tym nowoczesna, cyfrowa pracownia rentgenowska oraz kompleksowo wyposażony, na najwyższym poziomie, gabinet rehabilitacji i fizykoterapii posiadający m.in.: aparaty do masażu uciskowego, laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii, elektroterapii, ultradźwięki, wirówki do masażu przedramion i podudzi, lampy do światłolecznictwa, wyposażone sale do kinezyterapii czy też profesjonalne stoły do masażu.

 

 

 

Informatyzacja SP ZOZ w Tarczynie

 

\

Sprawna obsługa pacjentów, szybki dostęp do wyników badań oraz efektywniejsza praca placówki to tylko niektóre korzyści płynące z informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekt uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 790 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 930 tys. zł.


To bardzo ważna inwestycja nie tylko z punktu widzenia SPZOZ, ale też pacjentów. Centrum Medyczne nie dysponowało wcześniej nowoczesnym sprzętem komputerowym, ani też systemem informatycznym umożliwiającym efektywniejsze zarządzanie. Dokumentacja medyczna sporządzana była w formie papierowej, przez co lekarz nie miał możliwości natychmiastowego wglądu do historii pacjenta. Utrudniony był również obieg dokumentacji w samym Centrum Medycznym oraz wymiana informacji z jednostkami współpracującymi.


W ramach projektu rozbudowano m.in. sieć teleinformatyczną placówki. Został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem medycznym oraz programami do zarządzania częścią medyczną tzw. białą i pozamedyczną tzw. częścią szarą. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i pacjentów na terenie placówki rozbudowano system monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu.                                                

Oprócz tego uruchomione zostały systemy, które pozwolą zminimalizować koszty zużycia energii elektrycznej oraz obniżą koszty ogrzewania, a poprzez montaż agregatu prądotwórczego zostało zapewnione bezpieczeństwo energetyczne placówki. Ponadto w ramach projektu powstały dwa Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP) – w przychodni w Tarczynie oraz w Pniewach.


Tytuł projektu: Poprawa jakości publicznych usług medycznych poprzez informatyzację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
Całkowita wartość projektu: 938 736,18 zł
Kwota dofinansowania: 797 925,75 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

 

Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ w Tarczynie (projekt zakończony w 2010r.)

W 2009r. roku, zgodnie z zapowiedziami władz samorządowych gminy, rozpoczęta została modernizacja i rozbudowa siedziby SP ZOZ w Tarczynie, przy ul. Warszawskiej. Inwestycja związana z ośrodkiem zdrowia, zakończona w 2010r., zabezpieczyła potrzeby zdrowotne mieszkańców i spowodowała, że zakres rehabilitacji i fizjoterapii jest nieporównywalnie szerszy niż przed 2010 r.

 

 Nowy ZOZ w Tarczynie – leczenie na europejskim poziomie - kliknij i czytaj

 

Stan PRZED realizacją projektu Stan PO realizacji projektu

 

Dzięki staraniom burmistrz Barbary Galicz i radnych Tarczyna, Darczyńców, a także dyrekcji SPZOZ, projekt ten zakończył się w 2010 roku.

Nowo powstały obiekt nie tylko diametralnie poprawił pod względem lokalowym jakość dotychczas świadczonych usług, ale także stworzył perspektywy i możliwości uruchomienia wielu nowych poradni specjalistycznych oraz diagnostycznych.

Na szczególną uwagę z perspektywy dość licznej grupy Mieszkańców naszej gminy zasługuje gabinet rehabilitacji i fizjoterapii, który ma działać w zakresie znacznie większym od obecnego. Poza tym dużo łatwiejszy stanie się dostęp do tego rodzaju świadczeń – w nowym ośrodku zdrowia znajdą się specjalne podjazdy oraz winda przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki wdrożeniu ww. zmian zmodernizowany i rozbudowany SPZOZ pozwala Mieszkańcom gminy realizować ogromną większość potrzeb i usług specjalistycznych na miejscu, bez konieczności uciążliwych i kosztownych dojazdów do innych oddalonych aglomeracji

Nowe wnętrza tarczyńskiego SP ZOZ: