Przejdź do treści

Informacje: WKU, WOT, żołnierze rezerwy

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 47), tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona w terminie późniejszym niż miało to miejsce w latach ubiegłych.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego przeprowadzona zostanie w okresie wrzesień-listopad 2021 r., przy czym dokładny jej termin zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym czasie.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2020 roku - link tu