Przejdź do treści

Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna, Ochrona Ludnośc

Zarządzanie kryzysowe na terenie Gminy Tarczyn

Zarządzanie kryzysowe – działalność organów administracji publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym na terenie gminy w sprawach zarządzania kryzysowego jest Burmistrz Gminy Tarczyn. Organem pomocniczym Burmistrza w zapewnianiu wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół został powołany zarządzeniem nr 31/2008 Burmistrza Gminy Tarczyn z dnia 04.04.2008r. z późn. zmianami, który określił jego skład, organizację, siedzibę i tryb pracy. W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród pracowników Urzędu Miasta, Jednostek Organizacyjnych Gminy Tarczyn, a także przedstawiciel społecznej organizacji ratowniczej (Związku Ochotniczych Straży Pożarnych). Burmistrz może zaprosić do prac Zespołu inne osoby, np. ekspertów oraz specjalistów.