Przejdź do treści

Telefony alarmowe w sytuacjach kryzysowych

Gwałtowne zjawiska pogodowe, podczas których może dojść do niepożądanych zdarzeń, związanych z obfitymi opadami deszczu, np. zalania, podtopienia, naruszenia konstrukcji budynków lub zdarzenia związane w wichurami, np. powalone drzewa i konary uszkodzonych drzew na drogach, wymagają interwencji odpowiednich służb. Sytuacje awaryjne dla mieszkańców gminy Tarczyn, wymagające interwencji służb ratowniczych i innych pomocowych do tych zdarzeń, można zgłaszać z wykorzystaniem nw. kontaktów.

 1. Państwowa Straż Pożarna

998 ; 112 - telefony całodobowe

(22) 756-72-43

e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

(22) 737-07-63 - telefon całodobowy

e-mail: pczk@piaseczno.pl

3. Komenda Powiatowa Policji

997 ; 112 - telefony całodobowe

(22) 756-70-18

e-mail: dyzurny.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

4. Komisariat Policji w Tarczynie

997 ; 112 - telefony całodobowe

(22) 727-70-07

e-mail: dyzurny.kp-tarczyn@ksp.policja.gov.pl

5. Pogotowie Ratunkowe

999 ; 112 - telefony całodobowe

(22) 535-91-93

6. Pogotowie Gazowe

992 – telefon całodobowy

(22) 667-39-59

7. PGE – Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna

991 – telefon całodobowy

(22) 340-41-00

8. Straż Miejska

(22) 727-90-09 ; (22) 715-79-49

e-mail: smtarczyn@tarczyn.pl

9. Drogi krajowe - GDDKiA

19111 – telefon całodobowy

e-mail: grojec@gddkia.gov.pl

10. Drogi wojewódzkie - MZDW

(22) 779-24-87 ; (22) 779-30-20 - w godzinach pracy Urzędu

e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

11. Drogi powiatowe

– Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa, Starostwo Powiatowe w Piasecznie

(22) 484-20-98 - w godzinach pracy Urzędu

12. Drogi gminne

- Urząd Miasta w Tarczynie

(22) 715-79-40 - w godzinach pracy Urzędu

e-mail: tarczyn@tarczyn.pl

13. Awarie wodociągów i kanalizacji

- Urząd Miasta w Tarczynie

(22) 715-79-40 - w godzinach pracy Urzędu

e-mail: tarczyn@tarczyn.pl