Przejdź do treści

Herb Tarczyna

 

 

Najstarszy herb i pieczęć nie są znane.

 

Pieczęć z XVI wieku wyobraża infułę i pod nią tarczę z herbem Prawdzic, tj. lew w murze. Herb ten odnosił się do Jana Latalskiego biskupa poznańskiego (1528-1535), do którego należała niegdyś owa część Mazowsza. Pieczęć ta ma napis SIGILLUM THARCINENSIS OPPIDI (38 mm) i wyciśnięta jest na dokumencie z 1778 roku w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

 

Druga pieczęć z 1551 roku ma samą już tylko infułę z literami NC po bokach (NICOLAI CIVITAS), które razem z infułą można odnieść do Św. Mikołaja biskupa, patrona miasta. Pod infułą jest rok 1551, a w otoku napis SIGILLUM TARCINENSIS (40 mm). Pieczęć ta wyciśnięta jest na dokumencie z 1803 roku znajdującym się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

Samą tylko infułę w herbie podaje miasto władzom do zatwierdzenia w 1847 roku.

Barwy Tarczyna to biała infuła na tle niebieskim. Taki herb znajdował się w Bibliotece Krasińskich w Warszawie (dane z 1938 r.).

 

Bibliografia: 
”Herby miast województwa warszawskiego” autor M. Gumowski.


Przygotowała Teresa Sitarek