Przejdź do treści

Zalety gminy

Zobacz folder promujący Gminę Tarczyn! Część 1 i część 2.

 

 

Zapraszamy również doobejrzenia filmów prezentujących Gminę Tarczyn!

 1) doskonała lokalizacja (wzdłuż trasy Warszawa- Kraków),
 2) bliskość Warszawy,
 3) sąsiedztwo z powiatem grójeckim, grodziskim, pruszkowskim,
 4) sąsiedztwo gmin: Piaseczno, Grójec, Pniewy, Żabia Wola, Nadarzyn, Lesznowola, Prażmów,
 5) istniejąca i budowana infrastruktura techniczna,
 6) sieć telekomunikacyjna,
 7) uchwalenie nowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy z priorytetem dla działalności gospodarczej oraz mieszkaniowej,
 8) bogaty rynek wydzielonych działek pod 
      a)budownictwo mieszkaniowe,
          - przy drodze nr 7
          - w pobliżu terenów obfitujących w lasy we wsiach: Korzeniówka, Marylka, działki o pow. od 1000m2 do 2000 m 2
          - w pobliżu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego we wsiach Prace Duże, Leśna Polana – pod budownictwo rezydencjalne,
      b) promocję gospodarczą,
          - przy drodze Nr 7, (na odcinku  od wsi Grzędy do wsi Kopana)
 9) piękne tereny leśne wchodzące w skład Chojnowskiego Parku Narodowego, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z okazami chronionych zabytkowych drzew,
10) ekologicznie czyste środowisko w pobliżu Warszawy,
11) sieć dróg pozwalającą na komunikację z sąsiednimi gminami, powiatami,
12) tereny pożwirowiskowe, do zagospodarowania na cele rekreacyjne,
13) chłonny rynek,
14) deklaracja pomocy władz gminnych.