Przejdź do treści

Burmistrz

Urząd Burmistrza Tarczyna sprawuje
 

Barbara Galicz

 

0110raw_ok_2

Tel. (48 22) 71 57 900
W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Tarczyna przyjmuje we wtorki w godz. 10-18

Barbara Galicz pracuje w samorządzie terytorialnym od ponad 25 lat, od pierwszego dnia jego powstania. W latach 1990-1994 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Tarczynie, w latach 1994-1998 została ponownie wybrana radną Gminy Tarczyn (m.in. praca w Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej oraz w Komisji  Oświaty i Kultury), w latach 1998-2002 była Radną Rady Powiatu w Grójcu (m.in. praca w Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu i w Komisji Oświaty i Kultury).

W 2002r. została Wójtem Gminy Tarczyn (następnie Burmistrzem Tarczyna) i kieruje gminą Tarczyn już piątą kadencję. Za swoją działalność została uhonorowana Medalem MEN (jako dyr. PSP w Pamiątce), Brązowym Medalem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi (za działania niosące znaczne korzyści dla kraju, sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, a także niesienie pomocy), Medalem Niezapominajki (praca na rzecz ochrony natury) oraz przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia (za działania przyczyniające się wybitnie do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza), tytułem Samorządowy Menedżer Roku 2011 (najlepszy samorządowiec w Polsce w dziedzinie "wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego") i Samorządowy Menedżer Roku 2015 oraz medalem „Za zasługi dla Policji” nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych, tytułem Burmistrz Roku 2013 w konkursie zorganizowanym przez redakcję Forum Biznesu należącą do znanej gazety "Dziennik Gazeta Prawna", wyróżnieniem Super Burmistrz Tarczyna (przyznanym przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej) w uznaniu za jej dotychczasowe, nieprzeciętne dokonania w działalności samorządowej, tytułem Mecenas Wiedzy w konkursie Samorządowy Lider Edukacji, wyróżnieniem Samorządowiec 25-lecia,nagrodą Inwestor na Medal w ramach programu „Sportowa Polska” w 2013r. oraz tytułem Siła Osobowości 2017. Finalistka konkursu Kobieta Sukcesu Mazowsza 2013. Doceniona również przez redakcję Forum Biznasu tytułem Kobieta Sukcesu 2018.

W czasie sprawowania przez Barbarę Galicz urzędu Burmistrza Tarczyna (wcześniej Wójta Gminy Tarczyn), nastąpił znaczny wzrost jakości funkcjonowania gminy Tarczyn,której przyznano tak prestiżowe certyfikaty jak np. Samorządowy Lider Edukacji (nagroda specjalna Primus, jako jedna z 16 gmin w Polsce i 2 na Mazowszu oraz nagroda specjalna Mecenas Wiedzy jako jedna z 8 gmin w Polsce i jedyna na Mazowszu), „Przyjazna Gmina” (jako jedna z 12 gmin w Polsce), "Mazowiecka Gmina Roku" (1. miejsce w kat. Gmina miejsko-wiejska), „Gmina Fair Play” (11. raz z rzędu), "Ekopozytyw Mazowsza" (za aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie), "Najwyższa Jakość Quality International" (Złote Godło), "Przyjazna Polska", „Złota Lokalizacja Biznesu" i "Aktywna Gmina" oraz aż 2 nominacje w ramach XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Co więcej, Gmina Tarczyn znalazła się w wąskim gronie laureatów ogólnopolskiego plebiscytu dziennika Rzeczpospolita „Mała Ojczyzna”, uzyskując w 2012r. tytuł najbardziej przyjaznej gminy w województwie mazowieckim!

 

B. Galicz podejmowała działania mające na celu przywrócenie Tarczynowi praw miejskich, utraconych jeszcze za czasów carskich. Jej zamierzenia zostały zrealizowane w szybkim tempie - już z dniem 1.I.2003r. Tarczyn otrzymał status miasta. Barbara Galicz od początku kierowania gminą Tarczyn realizuje liczne projekty ukierunkowane na modernizację i budowę infrastruktury ważnej dla funkcjonowania i wyglądu gminy (infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, zdrowotnej, rekreacyjno-sportowej, edukacyjnej i kulturalnej).