Przejdź do treści

PROJEKTY UNIJNE W GMINIE

18.07.2016

Gmina Tarczyn uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

REWITALIZACJA to KOMPLEKSOWE, WIELOSTRONNE DZIAŁANIE skupione na zdegradowanym obszarze/obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym staje się on wartościowy i funkcjonalny. Jest to długotrwały proces mający na celu przywracanie do życia i rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczas pełnione funkcje lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przestrzennych, kulturalnych, itp.

Zadania rewitalizacji to nie tylko remonty zniszczonych domów i kamienic, czy też ochrona zabytków. Dzisiejsza rewitalizacja obejmuje także złożone problemy środowiskowe, społeczne i rozwojowe, w tym kwestie rewitalizacji miast ściśle związaną z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju. Program Rewitalizacji to dokument, który m.in. określa kierunki działań rewitalizacyjnych na wiele lat do przodu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Tarczyna pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

W związku z powyższym prosimy Państwa o włączenie się w realizację trwających aktualnie prac nad sformułowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarczyn na lata 2016-2024. Program powinien odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń skutkujących poprawą jakości życia i przyczyniających się do skutecznej realizacji działań rewitalizacyjnych. Poniżej zamieszczamy ANKIETĘ, która służy rozpoznaniu opinii mieszkańców na temat sytuacji miasta w zakresie obszarów problemowych/kryzysowych oraz określeniu sposobów poprawy tej sytuacji.  Przedstawione niżej ankiety prosimy wysyłać do 30 września 2016r. w formie elektronicznej (poprzez wypełnienie formularza online) bądź też składać osobiście (również do 30 września 2016r.) w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 17. Informacje zawarte w przedmiotowych ankietach są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam na opracowanie optymalnego Programu Rewitalizacji dla naszej gminy, przyczyniającego się do kontynuacji jej dynamicznego rozwoju.

Zachęcamy także gorąco do aktywnego wzięcia udziału w organizowanych przez gminę

KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH,

będących niezwykle istotnym elementem przygotowania programu rewitalizacji!!!

strategia kopia-3

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Tarczyn to szansa na to, że dyskutowane, planowane do realizacji, przedsięwzięcie będzie uwzględniało szereg potrzeb Mieszkańców i dzięki temu będzie lepsze.

Spotkanie konsultacyjne nr 1 (02.09.2016r., godz. 14:30) - informacje

Spotkanie konsultacyjne nr 2 (11.09.2016r., godz. 14:00) - informacje

Spotkanie konsultacyjne nr 3 (24.09.2016r., godz. 10:00) - informacje

 

FE_PT_rgb-1
Projekt pt. "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Tarczyn" współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 

ANKIETA - formularz online:

rewital22

www.eko-precyzja.eu/tarczyn

 

ANKIETA - wersja do wydruku:

Ankieta - kliknij i pobierz (format doc.)

Ankieta - kliknij i pobierz (format pdf.)

 

Bez tytulu(1)