Przejdź do treści

Internet szansą na lepszą przyszłość

Urząd Miejski w Tarczynie ogłasza nabór uczestników do unijnego projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn"


Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Gminy Tarczyn(gospodarstwa domowe) spełniający min. jedno z poniższych kryteriów:
- dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 
- dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. W tym rodziny upoważnione do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, których dzieciosiągają wyniki w nauce powyżej średniej 4.0, ponadprzeciętne wyniki w nauce w gimnazjum.
- Rodziny wielodzietne będące w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do stypendiów socjalnych.
- Osoby dorosłe i dzieci dotknięte umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadają orzeczenie równoważne.
- Rodziny zastępcze


Uczestnikiem projektu może być również jednostka podległa beneficjentowi (w tym biblioteka publiczna, instytucja kultury, szkoła). 


70 komputerów trafi do jednostek organizacyjnych Gminy Tarczyn.
80 uczestników projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do internetu na okres 3 lat.
Uczestnicy projektu otrzymają również bezpłatne szkolenie komputerowe.

Rekrutacja uczestników odbywa się w dniach 24.10.2011 – 25.11.2011 r.


Zainteresowani mogą zgłaszać się do uczestnictwa w Projekcie poprzez składanie ankiet rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu Tarczyn, Rynek 8a oraz na stronie archiwum.tarczyn.pl, tel. 22 7157947

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami polityki równych szans z zachowaniem proporcji pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Termin realizacji projektu: 01.09.2011 - 31.08.2014 r.

Projekt realizowany przez Gminę Tarczyn współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion'' Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

 

Ankieta rekrutacyjna - kliknij i pobierz

Wywiad z burmistrz Tarczyna Barbarą Galicz - kliknij i czytaj

Plakat informacyjny - kliknij i zobacz