Przejdź do treści

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: Rozbudowa ulicy Długiej (nr 281094W) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Błońską (2857W) będącą drogą powiatową oraz wlotu do ul. Mszczonowskiej w miejscowości Tarczyn

Cel projektu: Zwiększenie dostępności sieci dróg publicznych, poprzez powstanie alternatywnej, strategicznej miejskiej arterii objazdowej,  poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych (bezpośredni dostęp z drogi objętej zadaniem do zakładów przemysłowych, podmiotów prowadzących działalność usługową, handlową).

Zakres prac i rezultaty: Inwestycja pozwoliła na wymianę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego na odcinku 847,5 m, zwiększenie szerokości jezdni do 6,0 m, budowę chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,50 m, budowę drogi rowerowej z kolorowej masy miner.-bitumicznej o szerokości 2 m oraz ustawienie oświetlenia.

Przed:

Po:
Przed:
Po:
Przed:
Po: