Przejdź do treści

Budowa i modernizacje ważnych obiektów

Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ w Tarczynie (projekt zakończony w 2010r.)

W 2009r. roku, zgodnie z zapowiedziami władz samorządowych gminy, rozpoczęta została modernizacja i rozbudowa siedziby SP ZOZ w Tarczynie, przy ul. Warszawskiej. Inwestycja związana z ośrodkiem zdrowia, zakończona w 2010r., zabezpieczyła potrzeby zdrowotne mieszkańców i spowodowała, że zakres rehabilitacji i fizjoterapii jest nieporównywalnie szerszy niż przed 2010r.

 

 Nowy ZOZ w Tarczynie – leczenie na europejskim poziomie - kliknij i czytaj

 

Stan PRZED realizacją projektu Stan PO realizacji projektu

 

Dzięki staraniom burmistrz Barbary Galicz i radnych Tarczyna, Darczyńców, a także dyrekcji SPZOZ, projekt ten zakończył się w 2010 roku.

Nowopowstały obiekt nie tylko diametralnie poprawił pod względem lokalowym jakość dotychczas świadczonych usług, ale także stworzył perspektywy i możliwości uruchomienia wielu nowych poradni specjalistycznych oraz diagnostycznych.

Na szczególną uwagę z perspektywy dość licznej grupy Mieszkańców naszej gminy zasługuje gabinet rehabilitacji i fizjoterapii, który ma działać w zakresie znacznie większym od obecnego. Poza tym dużo łatwiejszy stanie się dostęp do tego rodzaju świadczeń – w nowym ośrodku zdrowia znajdą się specjalne podjazdy oraz winda przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki wdrożeniu ww. zmian zmodernizowany i rozbudowany SPZOZ pozwala Mieszkańcom gminy realizować ogromną większość potrzeb i usług specjalistycznych na miejscu, bez konieczności uciążliwych i kosztownych dojazdów do innych oddalonych aglomeracji.

 

 


 

Nowe wnętrza tarczyńskiego SP ZOZ:

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja i rozbudowa publicznego przedszkola w Tarczynie (projekt zakończony w 2010r.)


Zakończył się projekt związany z modernizacją i rozbudową przedszkola w Tarczynie stanowiący reakcję władz gminy na coraz większe zainteresowanie tego typu placówką. Inwestycja zakłada wielofunkcyjność i efektywność wykorzystania elementów oraz wyposażenia będących przedmiotem projektu. Przedszkole po rozbudowie uzyskało m.in. trzy nowoczesne sale dydaktyczne oraz salę wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym i magazynowym...