Przejdź do treści

Dane statystyczne

Gmina podzielona jest na 35 sołectw i liczy 10592 mieszkańców (stan na dzień 01.08.2011r.).

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 11415 ha, z czego 74,7% stanowią użytki rolne a 16,6% lasy. Znaczną powierzchnię użytków rolnych (19,7%) stanowią sady – gmina klasyfikowana jest jako rolniczo-sadownicza. 49% gruntów ornych to ziemie klasy III i IV, 51% ziemie klas V VI.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 7 Warszawa – Kraków oraz dwutorowa linia kolejowa Skierniewice -  Łuków.

W gminie znajdują się:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Stępkowskiego - 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 11, tel. (022 ) 727-70-11, szptarczyn.szkolnastrona.pl

Zespół  Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  w Tarczynie 05-555 Tarczyn,  ul. Szarych Szeregów  8,  tel.  ( 022 ) 727-94-34, www.zstarczyn.neostrada.pl 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego i Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w  Pamiątce, ul. A. i W. Górskich, tel. ( 022 ) 727-71-49, www.pamiatka.edu.pl 

Szkoła Podstawowa im. M. Kaczyńskiego w Pracach  Małych, ul. Piaseczyńska 34, tel.(022) 727-75-68

Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze , tel. ( 022 ) 727-71-81

Przedszkole w Tarczynie, ul. Kazimierza Dobrowolskiego 3, tel. ( 022) 717-64-00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w skład którego wchodzą: Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno - administracyjnym, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Uzupełniające Ogrodnicze dla dorosłych, ul. Stępkowskiego 17, tel. (022) 727-92-46 , Tarczyńskie Centrum Medyczne - Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Biblioteka i Komisariat Policji zlokalizowane są w Tarczynie.