Przejdź do treści

Plany na przyszłość

  1. tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, budowa infrastruktury technicznej)
  2. dalsza poprawa funkcjonalności sieci drogowej,
  3. pozyskiwanie nowych inwestorów,
  4. dokończenie przebudowy centrum miasta,
  5. rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
  6. rozbudowa sieci wodociągowej,

Mając na uwadze dalszy rozwój gospodarczy Gminy, pozyskiwanie nowych miejsc pracy dla tutejszych mieszkańców, podejmujemy starania aby przyciągnąć nowych inwestorów.

Z punktu widzenia interesów Gminy i jej mieszkańców szczególnie pożądane są tutaj osoby chcące budować domy mieszkalne, hotele, obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego i inwestować w usługi, turystykę i rekreację.

 

Strategia Rozwoju Gminy Tarczyn - kliknij i zobacz

strategia2001

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan zadań gminy Tarczyn - kliknij i zobacz

plan zadan2001